Phong Duong

🔎Search

Nghe nói ngày mai đi làm lại rồi

16-02-2021 | #me

Nghe nói hôm nay là ngày nghỉ tết cuối cùng rồi. Ngày mai mọi người sẽ trở lại đi học và làm việc bình thường. Nhưng mà có một số nơi, mọi người sẽ phải học và làm việc từ xa vì dịch.

Mình thì bắt đầu làm việc từ hôm qua thứ hai. Qua năm mới mình sẽ tập trung để hoàn thành hết công việc của tháng 3 trong tháng 2 này.

Bởi vì mình có một dự án lớn muốn hoàn thành trước sinh nhật năm nay, ngày 17/10/2021.

Mình dự định sẽ viết một cuốn sách để tổng kết những trải nghiệm và bài học mà mình có từ năm lớp 12 đến nay. Đây sẽ là một dự án dài hơi và mình sẽ phải phân bổ nhiều thời gian cho nó.

Khi mình viết cuốn sách này, mình cũng sẽ livestream trên kênh Youtube của mình.

Share: TwitterFacebookLinkedInHacker News