Phong Duong

🔎Search

Lời khuyên của người khác

07-02-2021 | #me

Bạn có thể đã nhận được rất nhiều lời khuyên trong cuộc sống. Những lời khuyên từ người thân, bạn bè, trên mạng hay sách báo.

Có những lời khuyên có ích và giúp bạn giải quyết những vấn đề của mình. Nhưng cũng có những lời khuyên hoàn toàn vô dụng.

Lời khuyên chỉ là kinh nghiệm và kiến thức của người đưa ra nó. Nó chỉ có thể đúng với họ hoặc đôi khi do chính họ bịa ra.

Cho dù là lời khuyên như thế nào thì bạn cũng hãy cẩn trọng và suy nghĩ kỹ trước khi áp dụng. Bạn đừng nên áp dụng quá cứng nhắc mà hãy linh hoạt tùy vào từng hoàn cảnh.

Share: TwitterFacebookLinkedInHacker News