Phong Duong

🔎Search

Khả năng thất bại

01-02-2021 | #me

Mọi việc đều có khả năng thất bại. Đây là điều chắc chắn.

Mỗi việc bạn làm đều có một phần đóng góp của may mắn. Phần may mắn này luôn biến động và không cố định.

Đôi khi bạn có được nhiều may mắn và thực hiện được điều mình muốn. Và đôi khi phần may mắn bạn có được lại không giúp được gì.

Bởi vì may mắn là điều mà bạn không thể can thiệp hay điều chỉnh. Bạn chỉ có thể điều chỉnh mức độ tận tâm và sức lực dành cho công việc.

Do đó nếu như chỉ dựa vào may mắn mà không làm hết mình, bạn sẽ không làm được việc mình muốn.

May mắn có thể tích góp qua thời gian. Mỗi ngày bạn làm việc hết mình là mỗi ngày tích góp được một ít may mắn.

Khi may mắn đạt được mức cần thiết, thành công sẽ tới.

Share: TwitterFacebookLinkedInHacker News