Phong Duong

🔎Search

Họp lớp ngày mồng 4 con trâu

15-02-2021 | #me

Hôm nay là ngày mồng 4 năm con trâu, mình có một số việc phải làm.

Hôm nay là thứ hai, mình sẽ bắt đầu làm việc lại như bình thường.

Hôm nay mình cũng sẽ đi họp lớp cấp 3. Lần cuối cùng họp lớp hình như từ năm 2019.

Lớp trưởng lớp mình nói là 5 năm họp lớp 1 lần từ hồi tết 2018. Nhưng mà lâu lâu vẫn cứ họp 1 lần kẻo sợ tận thế 😂😂😂.

Share: TwitterFacebookLinkedInHacker News