Phong Duong

🔎Search

Hôm nay là mồng 2, năm con trâu

13-02-2021 | #me

Hôm nay là ngày mồng 2, năm con trâu. Hôm nay mình không đi đâu chỉ loanh quanh nhà.

Hôm nay là thứ 7, mình phải làm bài tập ở trường. Vì tuần này có graded quiz nên mình tưởng sẽ làm nhanh và xong hết 2 môn trong ngày nhưng mà không phải.

Mình hoàn thành xong xuôi một môn nhưng khi bắt đầu làm môn Calculus, mình bị bí một câu về tìm giới hạn.

Bây giờ gần 12 giờ đêm mà vẫn làm chưa xong. Thôi thì mình để mai làm cũng được.

Hôm nay cũng thử vận may đánh bài cào. Như mọi khi thì mình chỉ đánh thuê. Cũng giúp em mình ăn được 80 ngàn.

Share: TwitterFacebookLinkedInHacker News