Phong Duong

🔎Search

Học tiếng anh

05-02-2021 | #me

Hôm nay lớp trưởng của mình chụp một đống ảnh giấy chép phạt của lớp trong giờ tiếng Anh. Trong đó có tờ chép phạt của mình.

Học tiếng anh dễ lắm

Để học tiếng anh tốt thì phải thực hành thật nhiều. Chép phạt cũng là cách tốt để thực hành viết.

Học tiếng anh không khó. Nhìn thì cũng biết hồi lớp 11 mình giỏi tiếng anh như thế nào. Viết được hơn chục câu tiếng anh luôn.

Biết vậy ngày xưa viết chục tờ luôn.

Share: TwitterFacebookLinkedInHacker News