Phong Duong

🔎Search

Đỉnh cao của sự cố chấp

23-02-2021 | #me

Có những người luôn cho mình là thánh nhân. Họ luôn nghĩ rằng những việc mình làm là đúng đắn và sẽ không bao giờ sai. Họ đối xử tốt với mọi người và cũng mong mọi người ghi nhớ công ơn của họ.

Mọi chuyện đối với họ thật là tốt đẹp cho tới khi có người chỉ ra cái sai của họ. Họ sẽ chuyển từ thánh nhân mode sang nạn nhân mode. Họ cho rằng mình chẳng làm gì sai mà tại sao lại bị như vậy. Có sai là người đã chỉ ra cái sai và người đó còn bị buộc tội là vô ơn nếu đã từng được thánh nhân giúp đỡ.

Cái này mình gọi là đỉnh cao của sự cố chấp. Họ bất chấp mọi thứ để giữ cho mình luôn là người đúng nhất. Họ không sai, người sai là mọi người xung quanh họ.

Những người là đỉnh cao của sự cố chấp cũng là những người tâm thần

Share: TwitterFacebookLinkedInHacker News