Phong Duong

🔎Search

Dậy lúc 5h30 khó quá

24-02-2021 | #me

Tuần này mình định dậy lúc 5h30 để có nhiều thời gian hơn cho việc làm nội dung. Mình cũng sẽ bắt đầu xây dựng thói quen dậy sớm từ tuần này.

Nhưng mà mình bắt đầu tỉnh ngủ lúc 5h. Nằm cố chờ đến 5h30 là dậy.

Lúc đồng hồ báo thức vừa reo là ra khỏi chăn rồi xếp lại.

Có một vấn đề là khi dậy rồi, mình lại muốn chui vào chăn ngủ lại. Vậy là ngủ đến 7h luôn.

Mình đã đặt báo thức lúc 5h30 được 2 hôm và hôm nào cũng vậy, toàn ngủ đến 7h.

Mình cũng nhận ra một điều là nếu mình đi ngủ lúc 10h30 mình sẽ ngủ ngon hơn và sâu hơn lúc 11h30.

Share: TwitterFacebookLinkedInHacker News