Phong Duong

🔎Search

Cúng ông táo mùa dịch

04-02-2021 | #me

Hôm nay là 23 tháng chạp. Hôm nay nhà mình cúng ông táo về trời.

Có một điều mình cứ thắc mắc từ hồi dịch bùng phát là nếu ông táo về trời, ông có bị cách ly không?

Câu hỏi mình tự hỏi

Share: TwitterFacebookLinkedInHacker News