Phong Duong

🔎Search

Cúng đưa mồng 3

14-02-2021 | #me

Hôm nay là Valentine. Mình không có người yêu nên thôi ở nhà làm bài tập. Bài tập hôm qua bây giờ vẫn chưa xong. Cố gắng suy nghĩ cũng viết được một chút nhưng chưa hiểu là làm thế nào.

Hôm nay nhà mình cúng đưa mồng 3. Trưa nay gia đình o dượng lên chơi cũng có đem theo hai con chó mới đẻ. Hai con chó dễ thương mập ú.

Mình có đặt hàng trước một con nhưng mà con em mình đi xin một con khác trước ngày hai con đó đẻ. Thành ra bây giờ nuôi con này. Có một điều hay là nhà mình ai cũng bị nghiền chó.

Hôm nay tiếp tục thử vận may với cào. Mình đánh thuê và giúp em mình ăn được hơn 100 ngàn.

Share: TwitterFacebookLinkedInHacker News