Phong Duong

🔎Search

Có người bỏ đăng ký newsletter

02-02-2021 | #me

Khi thấy số người đăng ký newsletter giảm, mình cũng có chút buồn nhưng nếu nhìn tổng thể thì mình vẫn còn 5 người đăng ký.

Mình từng bắt đầu từ con số 0, sau 3 tháng mới lên 1. Bây giờ giảm 1 thì cũng chẳng có vấn đề gì.

Subscriber bỏ đăng ký

Mình thấy có nhiều người muốn đạt được càng nhiều người theo dõi hay đăng ký trong thời gian ngắn càng tốt. Nhưng đối với mình, việc tạo ra nhiều nội dung có ích và làm lâu dài mới là mục tiêu.

Bởi vì kiên nhẫn làm một việc hàng ngày, hàng tuần mới dễ hơn.

Share: TwitterFacebookLinkedInHacker News