Phong Duong

🔎Search

Càng ít là càng nhiều

21-02-2021 | #me

Mấy bữa nay mình đang gặp vấn đề về quản lý thời gian. Mình cứ cố gắng lấp đầy quãng thời gian trống trong thời gian biểu của mình bằng những hoạt động không quan trọng khác.

Nhưng mình phát hiện ra rằng việc này làm mình tốn nhiều thời gian hơn và những việc quan trong thì không thể hoàn thành đúng hạn.

Bởi vì mình có rất nhiều ý tưởng muốn thực hiện nên cảm thấy bị mắc kẹt vì không biết phải là gì tiếp theo.

Trong năm nay mình có dự định xuất bản một cuốn sách của riêng mình nên việc quản lý thời gian càng phải được lưu tâm.

Bây giờ mình sẽ lựa chọn làm những việc quan trọng nhất. Mình cũng hạn chế số lần tạo nội dung trên mạng xã hội xuống 1 lần mỗi ngày.

Mình bắt đầu sử dụng Notion để quản lý thời gian biểu của mình.

Mình hiện đang dùng Trello cho việc lưu và sắp xếp ý tưởng. Nhưng trong tương lai mình sẽ chuyển qua Notion vì nó có nhiều công cụ giúp mình quản lý hiệu quả hơn.

Share: TwitterFacebookLinkedInHacker News