Phong Duong

🔎Search

Rất khó để thay đổi

10-01-2021 | #me

Gần đây mình đọc Câu lạc bộ 5 giờ sáng của Robin Sharma, có một câu mà mình thấy rất phù hợp với mình hiện tại. "Mọi thay đổi đều khó khăn lúc mới đầu, lộn xộn lúc giữa chừng, và đẹp đẽ khi kết thúc".

Khi mình bắt đầu sáng tạo nội dung, mình muốn chia sẻ những suy nghĩ, ý tưởng và thể hiện sự sáng tạo của mình. Mình hoạt động nhiều hơn trên các mạng xã hội và chia sẻ những điều mình chưa từng nói ra trước đây.

Ban đầu mình cảm thấy không quen với việc này bởi vì mình là người hướng nội và ít khi chia sẻ suy nghĩ của mình với người khác. Vài người xung quanh mình cũng cảm thấy lạ lẫm khi mình chia sẻ những điều đó. Nhưng đây là điều bắt buộc phải xảy ra.

Mình phải quen với sự thay đổi này. Nếu mình không thay đổi mình sẽ không thể sáng tạo nội dung lâu dài.

Thật sự rất khó để bắt đầu sự thay đổi. Chúng ta đã quá quen với hoàn cảnh hiện tại. Chúng ta sợ rằng khi thay đổi, mọi người xung quanh sẽ không còn đối xử với ta như trước.

Nhưng khi chúng ta bắt đầu muốn thay đổi, cũng là lúc chúng ta nhận ra rằng hoàn cảnh hiện tại không còn phù hợp. Chúng ta muốn một sự mới mẻ trong cuộc đời ta và khiến nó tốt hơn.

Để có được sự thay đổi, chúng ta phải bỏ lại đằng sau những điều quen thuộc. Mọi người xung quanh có thể không thích điều đó nhưng đây là vì bản thân của chúng ta.

Share: TwitterFacebookLinkedInHacker News