Phong Duong

🔎Search

Làm thật chậm và học hỏi

05-01-2021 | #me

Chúng ta ai cũng muốn hoàn thành mọi việc nhanh chóng và thành công ngay tức thì. Nhưng thời gian bạn dành cho việc đó tỷ lệ thuận với thành quả mà bạn nhận được. Việc càng khó thì thành quả sẽ càng lớn. Nhưng đôi khi kết quả đạt được không như bạn mong muốn.

Cho dù kết quả ra sao bạn hãy cứ tận hưởng công việc đó. Hãy làm và thử những cách mới. Sẽ luôn có nhiều giải pháp cho một vấn đề. Nếu bạn muốn chọn cách tối ưu nhất để hoàn thành công việc, bản phải thử hết tất cả mọi cách.

Khi mình lười, mình sẽ cố làm một việc thật nhanh với một cách bất kỳ. Miễn sao là có kết quả. Nhưng khi mình có thời gian, mình sẽ làm việc đó thật chậm và thử nhiều cách mới. Bởi vì khi mình thử nhiều cách mới, mình sẽ học thêm nhiều thứ mới và có thể áp dụng cho những công việc khác.

Share: TwitterFacebookLinkedInHacker News