Phong Duong

🔎Search

Kiên nhẫn trong mọi việc

17-01-2021 | #me

Bắt đầu một việc đã khó, kiên nhẫn thực hiện việc đó trong một thời gian dài càng khó hơn.

Có những việc mà bạn không thể thấy được kết quả chỉ sau một đêm hay vài ngày. Bạn phải mất hàng tháng, hàng năm trời để có thể thấy được kết quả.

Viêc càng khó thì cần thời gian càng dài để thực hiện. Nhưng nó sẽ luôn đi kèm với phần thưởng xứng đáng với công sức và thời gian bạn đã bỏ ra.

Nếu bạn muốn đạt được phần thưởng lớn bạn phải kiên nhẫn và bỏ ra nhiều công sức để thực hiện.

Nhưng đôi khi bạn có thể cảm thấy chán nản và muốn bỏ cuộc. Lúc đó bạn có thể tạm dừng và đánh giá lại công việc. Bạn có thể điều chỉnh công việc và thực hiện theo một cách khác.

Kiên nhẫn không có nghĩa là bạn phải làm theo một cách không phù hợp với bạn trong một thời gian dài. Bạn luôn có thể linh hoạt điều chỉnh. Kiên nhẫn cũng không có nghĩa là bạn chỉ chờ đợi và không làm gì. Nếu bạn không làm gì, bạn sẽ chỉ tốn thời gian và không đạt được kết quả.

Share: TwitterFacebookLinkedInHacker News