Phong Duong

🔎Search

Khi có quá nhiều lựa chọn

09-01-2021 | #me

Chúng ta có rất nhiều sự lựa chọn trong cuộc sống. Nhưng những sự lựa chọn đó chỉ có giá trị khi bạn thực hiện chúng.

Đôi khi cái gì nhiều quá chưa chắc đã là tốt. Bạn có thể đắn đo suy nghĩ, cân nhắc xem nên chọn cái nào tốt nhất. Nhưng bạn sẽ không biết được nếu bạn không thử chúng.

Bạn có thể dành rất nhiều thời gian để cân nhắc một lựa chọn nhưng bạn cũng có thể dành thời gian đó để thử hết tất cá mọi lựa chọn.

Sự lựa chọn bạn chọn có thể là sai nhưng ít ra bạn cũng biết nó sai. Còn hơn là bạn phải phân vân rất nhiều để rồi cuối cùng không lựa chọn cái nào.

Cuộc sống cho bạn nhiều sự lựa chọn không phải để bạn chọn ra cái đúng và tốt nhất mà để bạn biết cái nào sai và không hợp với bạn.

Share: TwitterFacebookLinkedInHacker News