Phong Duong

🔎Search

Đừng lo lắng vì bạn đã lãng phí thời gian

18-01-2021 | #me

Bạn có đang lãng phí thời gian? Bạn nghĩ có cũng đúng, mà không cũng đúng. Điều này tùy thuộc vào cách bạn nhìn nhận điều mà bạn đã dành thời gian.

Thời gian tuy có hạn nhưng mỗi giây trôi qua, bạn đều dành nó cho một điều gì đó có ý nghĩa với bạn.

Có rất nhiều người xung quanh nói rằng bạn đang lãng phí thời gian để làm một việc gì đó. Nhưng họ không thể hiểu được tầm quan trọng của việc đó đối với bạn.

Bạn có thể dành thời gian để suy nghĩ về một vấn đề, giúp một ai đó, chơi game, nghe nhạc hoặc là ngồi và không làm gì.

Tất cả những việc này đều là những việc mà bạn muốn làm ngay tại lúc này chứ không phải lúc nào khác. Những việc đó cho bạn những trải nghiệm, giúp cuộc sống của bạn sinh động hơn.

Mỗi giây trôi qua, bạn đều đang sống tại giây đó. Tận hưởng và trải nghiệm cuộc sống ngay tại giây phút đó theo cách của bạn.

Share: TwitterFacebookLinkedInHacker News