Phong Duong

🔎Search

Dịch bùng lại rồi

29-01-2021 | #me

Còn 2 tuần nữa là tết mà khi không dịch lại bùng. Dịch đợt này có vẻ lây nhanh hơn.

Nhiều người có thể đón tết sớm ngay từ bây giờ nhưng nhiều người có lẽ sẽ không có tết.

Nhưng dù ra sao đi nữa, mọi người cũng phải chú ý bảo vệ mình.

Đợt này lại cho mình thêm nhiều ý tưởng để sáng tạo nội dung.

via GIPHY

Thôi thì cũng nên chuẩn bị tinh thần tạm biệt tết.

Share: TwitterFacebookLinkedInHacker News