Phong Duong

🔎Search

Chuẩn bị hoàn thành chương trình Associate

03-01-2021 | #me

Tuần này là tuần cuối cùng của học kỳ 2. Kỳ này mình đăng ký 2 môn, Operating Systems 2 và Greek and Roman Civilization. Cả 2 môn đều là môn bắt buộc. Bởi vì mình đã chuyển được 15 môn vào UoPeople nên bây giờ mình chỉ cần hoàn thành 6 môn nữa là hoàn thành chương trình học.

Có một điều hay tại UoPeople là mặc dù chương trình Bachelor có thời gian học là 4 năm và phải hoàn thành 40 môn tương đương 120 credits. Nhưng mình có thể tăng tốc chương trình học bằng nhiều cách. Khi hoàn thành được 20 môn tương đương 60 credits, mình có thể hoàn thành chương trình Associate.

Mình đã thử tăng số lượng môn đăng ký mỗi kỳ lên 3 môn 2 lần nhưng thấy là khối lượng rất nặng. May mắn là đợt dịch vừa rồi bên Mỹ họ có cung cấp các môn học miễn phí nên mình làm luôn 15 môn và chuyển sang UoPeople thành công. Cái này giúp mình hoàn thành đươc 34 môn. Bây giờ chỉ cần thêm 6 môn nữa là xong.

Mặc dù hơn 20 môn nhưng mình vẫn chưa thể hoàn thành chương trình Associate. Mình vẫn còn thiếu 1 môn bắt buộc đó là Greek and Roman Civilization. Nếu hoàn thành môn này trong kỳ này, mình sẽ hoàn thành Associate.

Nếu đúng kế hoạch và hoàn thành thêm 4 môn nữa, mình dự định hoàn thành chương trình học và tốt nghiệp vào tháng 6.

Share: TwitterFacebookLinkedInHacker News