Phong Duong

🔎Search

Cảm hứng để viết mỗi ngày

31-01-2021 | #me

Khi mình bắt đầu đặt mục tiêu viết trong 365 ngày hồi đầu năm, mình cũng không biết là sẽ viết về cái gì.

Đôi khi mình cũng cảm thấy khó bắt tay vào viết vì không có cảm hứng.

Nhưng nếu mình chờ cảm hứng đến rồi viết thì mình sẽ không bao giờ hoàn thành mục tiêu này.

Do đó mình chỉ đơn giản là viết những gì xảy ra xung quanh mình trong ngày. Nói ngắn gọn là viết cho có (●'◡'●).

Mình không viết cái gì quá xa vời và dài dòng. Mình cũng không chau chuốt câu từ.

Khi mình hoàn thành xong một bài, cảm hứng tự nhiên tới với mình và mình dùng nó để sáng tạo những nội dung khác.

Share: TwitterFacebookLinkedInHacker News