Phong Duong

🔎Search

Cách tốt nhất để làm một việc

16-01-2021 | #me

Có nhiều cách để làm một việc và cách tốt nhất là thử hết tất cả mọi cách. Tại sao?

Bởi vì mỗi cách sẽ có một ưu điểm riêng của nó. Bạn không thể biết được nếu không thử.

Cũng giống như khi bạn làm một bài toán khó. Bạn thử hết cách này đến cách khác để tìm ra đáp án. Khi bạn tìm ra đáp án, bạn sẽ có một cách riêng của mình.

Nhưng sẽ có những người giải bài toán đó với những cách khác bạn. Càng làm và thử nhiều cách khác nhau, bạn sẽ thấy rằng không có cách nào là tốt nhất. Như khi bạn nhìn một sự việc từ nhiều góc nhìn, bạn sẽ thấy sự khác biệt của sự việc.

Nếu bạn đang nghĩ rằng không có cách nào để giải quyết công việc của mình, bạn hãy thử bất cứ cách nào bạn nghĩ ra. Cho dù bạn nghĩ nó sẽ không hiệu quả. Bạn hãy cứ thử bởi vì bạn không mất gì mà còn biết được tại sao nó không hiệu quả.

Đôi khi bạn sẽ phân vân khi có quá nhiều cách. Đây cũng là lúc bạn bắt đầu vào làm và thử thay vì tốn quá nhiều thời gian suy nghĩ.

Share: TwitterFacebookLinkedInHacker News