Phong Duong

🔎Search

Bạn sẽ không bao giờ sẵn sàng

25-01-2021 | #me

Hôm nay mình có xem phim Onward. Có nhiều điều rất hay mình học được từ phim này.

Trong đó có câu "You'll never be ready". Bạn sẽ không bao giờ sẵn sàng.

Khi bạn muốn bắt đầu làm một việc gì đó, bạn đừng nên đợi đến lúc mình sẵn sàng.

Bởi vì khoảnh khắc ấy không ở đâu xa xôi trong tương lai mà chính là ngay bây giờ.

Bạn có thể sợ hãi nhưng đừng để nó ngăn cản bạn làm điều đó. Bạn càng chần chừ thì bạn sẽ không bao giờ làm được việc bạn mong muốn.

Chỉ có bắt tay vào làm, sai và sửa sai liên tục thì mới có kết quả.

Share: TwitterFacebookLinkedInHacker News