Phong Duong

🔎Search

Nội dung mà bạn tiêu thụ không phải là suy nghĩ của bạn

30-12-2020 | #me

Ngày nay, nội dung có ở khắp nơi với đủ mọi thể loại, từ video, ảnh, blog, báo chí cho tới stream. Có đa dạng các nền tảng để bạn lựa chọn. Bạn có thể sử dụng nội dung cho nhiều mục đích như giải trí, học tập hoặc cập nhật tin tức.

Khi người ta tạo ra nội dung, họ sẽ có một mục đích riêng của mình. Họ có thể chia sẻ điều mình biết hoặc hướng sự chú ý của người dùng đến một vấn đề nào đó. Cho dù bạn dùng nội dung với mục đích gì, bạn nên cẩn thận. Nội dung đó thể hiện suy nghĩ của người sáng tạo nhưng đừng để nó khiến bạn nghĩ đó là suy nghĩ của bạn. Mọi thứ trong cuộc sống đều có nhiều mặt. Khi người ta sáng tạo nội dung, họ sẽ nhìn và diễn tả sự việc theo góc nhìn cuộc mình. Những suy nghĩ đó có thể hợp lý và đúng với người sáng tạo nhưng có thể nó sẽ không đúng với bạn.

Share: TwitterFacebookLinkedInHacker News